Leszek Rzońca wygrał kolejne R3 CUP i ustanowił rekord toru w Trińcu (CZ)
Kurs na kategorię AM, A1, A2, A zaczynamy codziennie
Rozpoczynamy kurs na kategorię B - zajęcia we wtorki i czwartki