Przystępując do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana jest obowiązana posiadać odpowiedni  strój ochronny w postaci:

 • kurtki z długimi rękawami zapinanej na guziki, zatrzaski lub zamek
 • spodni z długimi nogawkami;
 • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, zatrzaski lub rzepy albo typu motocyklowego
 • rękawic zasłaniających całe dłonie.

Wszystkie niezbędne elementy stroju udostępniamy osobie egzaminowanej w ramach opłaty za szkolenie. Zdający nie musi posiadać własnego stroju.
Do egzaminu praktycznego może przystąpić osoba, która otrzymała pozytywny wynik z teoretycznego egzaminu państwowego.
Część praktyczna egzaminu państwowego na kat: A2 oraz A odbywa się motocyklem tego samego typu Yamaha XJ 6 N ABS i polega na:

1. Wykonaniu na placu manewrowym zadań:

a) prezentacja dwóch losowo wybranych zagadnień z obsługi motocykla;
b) przemieszczenie motocykla bez pracującego silnika w wyznaczonym stanowisku (należy wykonać to tylko w 3-ch ruchach zmiany kierunku), podeprzeć motocykl na podpórce;
c) jazda po „ósemce” 5-krotny przejazd;
d) slalom wolny; 2-krotny przejazd pomiędzy 5-ma bramkami;
e) slalom szybki; przejazd pomiędzy 3-ma pachołkami (średnia 30 km/h);
f) ominięcie przeszkody; 2-krotny przejazd raz z lewej raz z prawej strony (50 km/h);
g) ruszenie pod górkę za pomocą hamulca (dowolnego); silnik ma nie zgasnąć a pojazd nie  stoczyć się więcej niż 0.2 m;
h) hamowanie awaryjne; przy użyciu obydwu hamulców;
i) zatrzymanie motocykla we wskazanym miejscu (silnik nie powinien zgasnąć).

2. Wykonaniu w ruchu drogowym zadań:

Przejechania zgodnie z zasadami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, ulicami miasta w czasie 25 minut oraz wykonania zawracania na skrzyżowaniu.
Osoba egzaminowana uzyskuje:

 • POZYTYWNY wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym;
 • NEGATYWNY wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne.

Cena egzaminu państwowego: 200 zł

Dokładny przebieg egzaminu

I. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

1. Osoba egzaminowana zakłada kask (zapina pasek pod brodą), posiada odpowiedni ubiór (zapinana kurtka z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami, odpowiednie buty, rękawice), prezentuje motocykl omawiając:
a) stan łańcucha – prawidłowo naciągnięty (zwis 25-35 mm) nasmarowany,

Po wylosowaniu omawia jedno zadanie z następujących:

b) poziom oleju w silniku – wskazać korek wlewu oleju oraz miarkę poziomu oleju – poziom oleju na miarce pomiędzy MIN – MAX, motocykl ustawiony pionowo na płaskiej powierzchni, silnik wychłodzony;
c) poziom płynu hamulcowego hamulca przedniego – wskazać zbiorniczek na kierownicy i okienko, poziom powyżej znaku MIN, gdy kierownica do jazdy prosto a motocykl ustawiony pionowo na płaskiej powierzchni – poziom płynu hamulca tylnego – wskazać zbiorniczek znajdujący się pod pokrywą, właściwy poziom płynu pomiędzy MIN – MAX, motocykl ustawiony pionowo na płaskiej powierzchni;
d) poziom płynu chłodzącego – wskazać zbiorniczek wyrównawczy, właściwy poziom pomiędzy MIN – MAX, motocykl ustawiony pionowo na płaskiej powierzchni, silnik wychłodzony;
e) działanie sygnału dźwiękowego – sprawdzić jego działanie włączając zapłon.

Po wylosowaniu omawia jedno zadanie z następujących:

a) działanie świateł zewnętrznych pojazdu – po włączeniu zapłonu:

 • kierunkowskazy lewy i prawy;
 • awaryjne;
 • pozycyjne (oświetlenie tablicy rejestracyjnej);
 • mijania, drogowe – po uruchomieniu silnika;
 • STOP – nacisnąć ręką dźwignię (przedni) i stopą (tylny).

2. Zdjąć motocykl z podpórki i przemieścić go w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, max 3-zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu).
3. Postawić na podstawce.
4. Dosiad motocykla, ustawienie lusterek, uruchomienie silnika(ze sprzęgłem).
5. Upewnienie się o możliwości jazdy.
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym (oglądanie się przez ramię w obie strony);
b) ocena sytuacji wokół pojazdu.
6. Płynne ruszenie (oglądanie się w obie strony) – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

II. Jazda po ósemce


a) 5-krotny przejazd po torze w kształcie cyfry 8;
b) bez podpierania nogami;
c) bez najeżdżania na linie;
d) bez kierunkowskazów  bez oglądania się na boki;
e) silnik nie może zgasnąć.

III. Slalom wolny
 (Dwukrotny przejazd pomiędzy 5-ma bramkami)

a) bez potrącania pachołków;
b) bez podpierania nogami;
c) bez oglądania się przez ramię, bez kierunkowskazów;
d) silnik nie może zgasnąć.

IV. Slalom szybki
 (przejazd pomiędzy 3-ma pachołkami)

a) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h;
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu;
c) niepodpieranie się nogami;
d) niepotrącanie pachołków;
e) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne.

V. Ominięcie przeszkody (
Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda)

a) prędkość najazdowa nie może być mniejsza niż 50 km/h;
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony;
c) niepodpieranie się nogami;
d) niepotrącanie pachołków;
e) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne’

VI. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu motocykl nie powinien cofnąć się więcej niż 0.2 m (silnik nie może zgasnąć) – nacisnąć hamulec tylny, zwiększyć obroty silnika następnie ruszyć do przodu popuszczając hamulec.

VII. Zatrzymanie motocykla w wyznaczonym miejscu

Egzaminator wyznacza miejsce do zatrzymania motocykla na placu manewrowym. Należy rozpędzić pojazd do dowolnej prędkości i zatrzymać motocykl za pomocą obydwu hamulców w wskazanym miejscu (można ten manewr również wykonać po zakończonej jeździe w ruchu drogowym)

VIII. Hamowanie awaryjne

Rozpędzić motocykl do ok. 50 km/h, na polecenie egzaminatora HAMUJ! uruchomić obydwa hamulce i zatrzymać motocykl (nie blokować kół, nie mierzona jest długość drogi hamowania).

IX. Jazda w ruchu drogowym zgodnie z zasadami i techniką kierowania

Trasa jazdy ulicami miasta wyznaczona jest na stałe tylko dla kat: AM pozostałe kategorie egzaminator daje polecenie skrętu na skrzyżowaniu, gdy nie wydaje polecenia – należy jechać prosto. Zawracanie na skrzyżowaniu. Nie należy jechać zbyt wolno, egzaminator zwróci uwagę na dynamikę jazdy, zwracać uwagę na wyjazd autobusów z przystanków. Egzaminator jedzie za motocyklistą samochodem osobowym, łączność radiowa pomiędzy nim a zdającym.

Przerwanie egzaminu państwowego gdy:

a) kolizja drogowa (nawet nie z winy zdającego);
b) niepoprawne zachowanie się przed przejściem dla pieszych (wyprzedzanie, omijanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, itp.);
c) niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, osób kierujących ruchem;
d) niezastosowanie się do znaków zakaz: wjazdu, ruchu, skrętu, nakaz jazdy, linia podwójna ciągła, STOP, skręt z niewłaściwego pasa ruchu;
e) nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom (zmiana pasa, włączanie się do ruchu);
f) przekroczenie prędkości dopuszczalnej o więcej niż 20 km/h;
g) naruszenie zakazu wyprzedzania (ze złej strony, zabronione miejsca, znaki zakazu, itp).

Rejestracja przebiegu egzaminu

Zapis dźwięku i obrazu za pomocą kamery przez przednią szybę pojazdu. Jeżeli nastąpi awaria urządzenia egzamin zostaje przerwany i powtórzony na koszt WORD-u.